shirts

ᏗᎿᏬᎯ

(di-hna-wo-hi)

ENGLISH
CHEROKEE

English

Give me some shirts.

Cherokee

Di-sgi-nv-v-shi di-hna-wo-hi.

shirts

ᏗᎿᏬᎯ

(di-hna-wo-hi)

ENGLISH
CHEROKEE
SHOW IN A SENTENCE

English

Give me some shirts.

Cherokee

Di-sgi-nv-v-shi di-hna-wo-hi.