Wednesday

ᏦᎢᏁᎢᎦ

(Tso-i-ne-i-ga)

ENGLISH
CHEROKEE

English

It is now Wednesday.

Cherokee

No-i Tso-i-ne-i-ga.

Wednesday

ᏦᎢᏁᎢᎦ

(Tso-i-ne-i-ga)

ENGLISH
CHEROKEE
SHOW IN A SENTENCE

English

It is now Wednesday.

Cherokee

No-i Tso-i-ne-i-ga.