one

ᏐᏉᎯ

(sho-gwo-(hi))

ENGLISH
CHEROKEE

English

This is number 1.

Cherokee

Hi-a sho-gwo-(hi).

one

ᏐᏉᎯ

(sho-gwo-(hi))

ENGLISH
CHEROKEE
SHOW IN A SENTENCE

English

This is number 1.

Cherokee

Hi-a sho-gwo-(hi).